Disclaimer

Energiga.nl is onderdeel van FC Marketing. Aan de betrouwbaarheid van alle gepubliceerde informatie wordt alle aandacht besteed. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen we niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de aangeboden data, informatie en inhoud van de site. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Energiga.nl of FC Marketing kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze website en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die hieruit mogelijk voortvloeit . De informatie op deze website zijn van algemene aard, het betreft geen  persoonlijk advies.